Spara på högräntekonto

Om du vill få dina pengar att växa kan du antingen investera i aktier, statspapper och fonder eller spara dina pengar på ett högräntekonto. Att placera sina pengar på ett högräntekonto ger en riktigt bra avkastning utan att du tar någon risk, i alla fall om du sparar på ett högräntekonto som omfattas av den statliga insättningsgarantin. Om ditt högräntekonto omfattas av garantin får du ersättning för dina sparade pengar upp till 100 000 Euro om banken eller kreditbolaget skulle gå omkull. Du kan även spara på ett högräntekonto som inte omfattas av den statliga insättningsgarantin. Där får du en extremt hög sparränta (upp till 10 %!) men du tar även en viss risk om du sparar på ett sånt högräntekonto.

Vilket högräntekonto ska jag välja?

Högräntekonto utan insättningsgaranti

Om du är typen som vågar satsa för att vinna och är van att placera pengar i aktier som är förknippat med en hög risk så kanske ett högräntekonto utan insättningsgaranti är sparkontot för dig. Den största skillnaden mellan att spara på ett högräntekonto och placera pengar i aktier, när det gäller risktagande, är att du förlorar alla dina sparpengar om banken du har ditt högräntekonto på går i konkurs. När du placerar pengar i aktier förlorar du sällan alla dina pengar. Å andra sidan är risken för att en aktie sjunker i värde mycket större än att din bank eller ditt kreditbolag går i konkurs. Du kan även sprida riskerna genom att spara på flera olika högräntekonton hos olika kreditbolag.

Högräntekonto med insättningsgaranti

Om du är den lite försiktigare typen som inte gärna placerar pengar i värdepapper som är förknippade med en stor risk är förmodligen ett högräntekonto som omfattas av insättningsgarantin valet för dig. Du tjänar inte riktigt lika mycket på att spara på ett sånt högräntekonto men å andra sidan är dina pengar säkra och du tjänar betydligt mer än om du hade sparar på ett vanligt sparkonto.