Kapitalförsäkring

En kapitalförsäkring (KF) fungerar på ungefär samma sätt som ett investeringsparkonto (ISK). Du kan använda det när du vill placera pengar i aktier och andra värdepapper och du betalar en låg ränta för hela ditt innehav istället för vinstskatt. Det finns såklart några saker som skiljer en kapitalförsäkring från ett investeringssparkonto, så därför ska vi nu visa dig vilka skillnaderna och likheterna är för dessa sparformer.

FP och ISK – likheter

  • Du kan inneha likvida medel, aktier, fonder och andra värdepapper på båda kontona.
  • Värdepapperstransaktionerna behöver inte redovisas i deklarationen.
  • Du kan inte kvitta kapitalförluster.
  • Du betalar ingen vinstskatt.

Skillnader mellan FP och ISK

  • Både privatpersoner och företag kan använda sig av FP medan bara privatpersoner får öppna ett investeringssparkonto.
  • Rösträtt på bolagsstämma. Eftersom aktierna per definition ägs av ett försäkringsbolag (du äger ”bara” själva försäkringen) har du ingen rösträtt om du har en kapitalförsäkring, men det har du om du har ett investeringssparkonto.
  • Du kan inte flytta över värdepapper från andra konton till ditt FP-konto vilket du kan göra om du har ISK.
  • Förmånstagare. Du kan ha förmånstagare som kan ta över din kapitalförsäkring om du skulle avlida, vilket är bra om du sparar pengar till dina barn. Det kan du inte ha om du har ett investeringssparkonto, då gäller de vanliga arvsreglerna.
  • Avdragsrätt för kapitalförluster. Kostnader och ränteutgifter inom annat sparande kan inte dras på ett FP-konto men det kan du göra om du har ISK.
  • Skatten beräknas på kapitalförsäkringens värde och dina insättningar men bara 50 % av de insättningar som görs under årets andra hälft tas upp. När det gäller ISK beräknas skatten på en fjärdedel av dina tillgångar och insättningar per kvartal. Den slutliga skatten för båda kontona är den schablonskatt vi nämnde i vår artikel om ISK här på sparainvestera.se.