Investeringssparkonto

Om du gillar att spara och investera kan du alltid öppna ett investeringssparkonto. På ett investeringssparkonto kan du hantera det mesta som har med sparande och investerande att göra. Du köpa och sälja aktier, placera pengar i fonder och andra värdepapper samt spara pengar precis som på ett vanligt sparkonto. Det är alltså mycket smidigt att spara och investera på ett investeringsparkonto, men det finns fler fördelar som du nu kommer att se här på sparainvestera.se

Fördelar med investeringssparkonto

Ingen kapitalvinstskatt. Om du har ett investeringssparkonto behöver du inte betala 30 % i kapitalvinstskatt på dina utdelningar utan du betalar istället en mycket låg schablonskatt på ditt innehav och dina insättningar. Schablonskatten är bara på 0.45 % (2013).

Enklare att deklarera. Eftersom du inte behöver betala något i kapitalvinstskatt behöver du inte redovisa dina köp, försäljningar och omplaceringar utan redogör bara för hur mycket du har satt in på ditt investeringssparkonto och hur mycket som finns på konton. Det här gör att det blir mycket enkelt för dig att deklarera.

Inga avgifter eller skatt på uttag. Om du tar ut pengar från ditt investeringssparkonto behöver du inte skatta eller betala några avgifter för uttaget.

Insättningsgaranti och investerarskydd

Om du bestämmer dig för att spara och investera på investeringssparkonto skyddas dina likvida medel av den statliga insättningsgarantin och dina värdepapper skyddas av investerarskyddet. Det innebär att du får ersättning för dina förlorade pengar och värdepapper om institutet som du sparar och investerar på försätts i konkurs. Den maximala ersättningen för likvida medel är 100 000 Euro per kund och institut och 250 000 kr per kund och institut när det gäller värdepapper.

Du kan alltså tryggt spara och investera på ditt investeringssparkonto.