Investera i råvaror

Det är inte alls lika vanligt att privatpersoner investerar i råvaror som i aktier, men det är faktiskt inte alls så dumt att komplettera sitt andra sparande med stabila råvaruinvesteringar. Om du lägger till råvaror i din portfölj kan du få en högre avkastning och du sprider dina risker lite. Det är nämligen så att råvarorna ofta rör sig i motsatt riktning än vad aktierna gör och om du investerar i råvaror med låg risk är de inte lika känsliga för konjunkturer som aktier är. Sparainvestera.se rekommenderar att dina råvaruinvesteringar utgör cirka 10 – 20 % av din portfölj om du känner för att investera i råvaror.

Så investerar du i råvaror

Det är faktiskt inte alls komplicerat att investera i råvaror. Du vänder dig bara till en bank eller en annan aktör och köper ett eller flera certifikat på den så kallade terminsmarknaden, vilket innebär att du inte köper själva råvaran utan äger en del av ett terminskontrakt. Om till exempel ett oljebolag erbjuder ett terminskontrakt på 1000 fat olja som är värt 110 000 dollar och delar upp terminskontraktet i 1000 delar blir det 1000 certifikat som kan köpas av dig och andra privatpersoner för svenska kronor, motsvarande 110 dollar styck. Det finns banker som kan lägga till dessa certifikat i din värdepappersportfölj.

Det är vanligt att man investerar i råvaror som guld, olja och el, medan investeringar i till exempel kaffe och juice inte är lika vanligt eftersom denna marknad är mycket känslig för väder och biologiska angrepp.